Huấn luyện an toàn 6 nhóm

Ngày đăng: 24-06-2024 Tác giả: Admin Chuyên mục: Huấn luyện và đào tạo Lượt xem: 275

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP trong một doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất được chia thành 6 nhóm người lao động:

- Nhóm 1 : Cán bộ quản lý

- Nhóm 2: Người làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn lao động

- Nhóm 3 : Người làm công việc có yêu cầu  nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

- Nhóm 4 : Người lao động thông thường

- Nhóm 5 : Cán bộ y tế 

- Nhóm 6 : An toàn vệ sinh viên

Người lao động cần được huấn luyện để trang bị những kiến thức về an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra trong quá trình lao động sản xuất

Hashtags: