Lịch sử hình thành và phát triển

30-06-1990

Thành lập Trung tâm kiểm định thiết bị áp lực, nồi hơi ( Bộ xây dựng )

12-11-1996

Thành lập Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng ( Bộ xây dựng )

21-01-2009

Chuyển "Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng" thành: 

" Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng "

01-01-2015 đến nay

Chuyển " Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng " thành:

" Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF "

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

" INCOSAF hướng tới là một đơn vị hàng đầu trong  lĩnh vực kiểm  định  kỹ  thuật an  toàn;   huấn  luyện  an  toàn -  vệ  sinh  lao động ; tư vấn,  kiểm định  xây  dựng và  thí  nghiệm vật  liệu. Năng lực, thương hiệu và uy tín được  thừa  nhận  rộng rãi trong nước và khu vực  Châu Á Thái Bình Dương."

CHÍNH SÁCH

SỨ MỆNH

" INCOSAF mang  lại  sự an toàn cho cộng đồng, làm thay đổi tư  duy  về  an toàn của toàn xã hội theo chiều hướng tích cực và  tiếp  cận  với  các  nền văn hóa an toàn tiên tiến trên toàn thế giới."

SLOGAN

" XÂY AN TOÀN - DỰNG TƯƠNG LAI "

Sơ đồ tổ chức

Thành tích nổi bật

Ngày 14/06/2010

Huân chương lao động Hạng Nhất

Ngày 29/06/2005

Huân chương lao động Hạng nhì

Ngày 21/11/2000

Huân chương lao động Hạng ba

Ngày 01/07/2013

Bằng khen Thủ tướng

Ngày 28/12/217

Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam

Ngày 04/08/2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ngày 04/08/2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ngày 04/08/2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ngày 04/08/2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ngày 04/08/2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.