Kiểm định thiết bị đo lường

Ngày đăng: 24-06-2024 Tác giả: Admin Chuyên mục: Thí nghiệm và đo lường Lượt xem: 212

     Phương tiện đo nhóm 2 (áp kế) là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. Các loại phương tiện đo nhóm 2 được quy định trong Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/07/2019

     INCOSAF là đơn vị được Tổng Cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng (Bộ KHCN) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, đủ điều kiện hiệu chuẩn áp kế lò xo và áp kế điện tử, đã thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn áp kế cho các dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng (sắt, thép...) may mặc, thức ăn chăn nuôi, ôtô xe máy, điện tử điện lạnh...; được các khách hàng, chủ đầu tư, các nhà thầu... tin tưởng, đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và chuyên môn.

Hashtags: