Huấn luyện sơ cấp cứu

Ngày đăng: 18-06-2021 Tác giả: Administrator Chuyên mục: Huấn luyện và đào tạo Lượt xem: 2975

Huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động nhằm giảm thiểu những tỏn thương nặng khi xảy ra mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Hashtags: